icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
112 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
6257   2017-12-24 2017-12-24 16:12
 
111 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
6158   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
110 2017 찬양집회 imagefile
mydct
6148   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
109 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
822   2017-11-21 2019-05-07 13:21
 
108 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
6857   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
107 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
7023   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
106 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
7784   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
105 2017년 야외예배 imagefile
mydct
9021   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
104 2017년 야외예배 imagefile
mydct
8111   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
103 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
8204   2017-06-30 2017-06-30 17:48
 
102 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
7591   2017-06-30 2017-06-30 17:41
 
101 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
7724   2017-05-13 2017-05-13 18:27
 
100 세례식 동영상
운영자
7758   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
99 세례식 간증-김미화 성도
운영자
7801   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
98 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
7758   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
97 세례식 간증- 황지유
운영자
7793   2017-04-16 2017-08-02 18:55
 
96 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
8086   2017-04-17 2017-04-17 15:58
 
95 2017 성금요일 imagefile
mydct
7722   2017-04-17 2017-04-17 14:59
 
94 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
8054   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
93 2017년 안수집사 임직예배 imagefile
mydct
10356   2017-03-07 2017-03-07 17:01