icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
117 2017 찬양집회 imagefile
mydct
3330   2017-11-28 2017-11-28 19:33
 
116 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
3689   2017-07-31 2017-08-02 19:54
 
115 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
3872   2017-07-31 2017-08-02 19:53
 
114 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
5123   2017-07-31 2017-07-31 11:46
 
113 2017년 야외예배 imagefile
mydct
6116   2017-07-18 2017-07-18 20:29
 
112 2017년 야외예배 imagefile
mydct
5366   2017-07-18 2017-07-18 20:28
 
111 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
5358   2017-06-30 2017-06-30 18:48
 
110 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
5126   2017-06-30 2017-06-30 18:41
 
109 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
5092   2017-05-13 2017-05-13 19:27
 
108 세례식 동영상
운영자
4650   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
107 세례식 간증-김미화 성도
운영자
4694   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
106 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
4520   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
105 세례식 간증- 황지유
운영자
4637   2017-04-16 2017-08-02 19:55
 
104 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
5440   2017-04-17 2017-04-17 16:58
 
103 2017 성금요일 imagefile
mydct
5297   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
102 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
5533   2017-04-17 2017-04-17 16:59
 
101 2017년 안수집사 임직예배 imagefile
mydct
7285   2017-03-07 2017-03-07 18:01
 
100 2016 춘계부흥집회 - 이동원 지구촌교회 원로목사님 imagefile
mydct
10630   2016-03-01 2016-03-01 16:51
 
99 2016년 제직수련회 imagefile
mydct
11123   2016-01-17 2016-01-17 18:39
 
98 담임목사님 생신축하케익커팅 imagefile
mydct
11261   2016-01-17 2016-01-17 18:32