icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
172 2019 설맞이 윷놀이 imagefile
mydct
1826   2019-02-20 2019-02-20 06:52
 
171 제직 수련회 imagefile
운영자
2163   2019-01-28 2019-01-28 20:46
 
170 특별 새벽 기도회 imagefile
운영자
2467   2019-01-07 2019-01-07 21:08
 
169 크리스마스 2018 imagefile
mydct
2638   2018-12-25 2018-12-25 09:30
 
168 크리스마스 2018 imagefile
mydct
2703   2018-12-25 2018-12-25 09:29
 
167 (교회학교 성탄축하발표) Youth #2/2 -동영상
운영자
2042   2018-12-24 2018-12-24 15:36
 
166 (교회학교 성탄축하발표) Youth #1/2 -동영상
운영자
1940   2018-12-24 2018-12-24 15:34
 
165 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #2/2 -동영상
운영자
2008   2018-12-24 2018-12-24 15:26
 
164 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #1/2 - 동영상
운영자
1916   2018-12-24 2018-12-24 15:24
 
163 (교회학교 성탄축하발표) CM #3/3-동영상
운영자
1933   2018-12-24 2018-12-24 15:10
 
162 (교회학교 성탄축하발표) CM #2/3-동영상
운영자
1907   2018-12-24 2018-12-24 15:08
 
161 (교회학교 성탄축하발표) CM #1/3 -동영상
운영자
1907   2018-12-24 2018-12-24 15:07
 
160 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #2/2 -동영상
운영자
1882   2018-12-24 2018-12-24 14:43
 
159 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #1/2 -동영상
운영자
1878   2018-12-24 2018-12-24 14:42
 
158 2018 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
2626   2018-12-16 2018-12-16 20:03
 
157 유아세례식 -12/16/18
운영자
2040   2018-12-16 2018-12-16 14:49
 
156 입교 간증-이승민
운영자
2153   2018-12-16 2018-12-16 14:37
 
155 유아세례 간증-김윤진(권유나)
운영자
2192   2018-12-16 2018-12-16 14:41
 
154 2018 전교인 찬양집회 imagefile
mydct
2743   2018-12-01 2018-12-01 13:31
 
153 2018 성지순례 (이스라엘 , 요르단) imagefile
mydct
3219   2018-11-16 2018-11-16 19:18