icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
197 벧엘기도회 imagefile
운영자
8643   2019-10-27 2019-10-27 10:03
 
196 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
4413   2019-10-09 2019-10-09 11:52
 
195 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
3639   2019-10-09 2019-10-09 11:51
 
194 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (1/2)
운영자
3177   2019-10-07 2019-10-07 08:09
 
193 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (2/2)
운영자
3158   2019-10-07 2019-10-07 06:30
 
192 2019 단기선교 파송식 imagefile
mydct
6757   2019-07-29 2019-08-02 06:50
 
191 2019 VBS imagefile
mydct
6026   2019-07-20 2019-07-20 21:22
 
190 2019 야외예배 imagefile
mydct
4490   2019-07-15 2019-07-15 09:46
 
189 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(1) imagefile
mydct
5444   2019-06-19 2019-06-19 19:27
 
188 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(2) imagefile
mydct
4354   2019-06-19 2019-06-19 19:26
 
187 연합 남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(3) imagefile
mydct
4345   2019-06-19 2019-06-19 19:25
 
186 2019 안수집사 임직식 imagefile
mydct
5357   2019-05-04 2019-05-04 08:38
 
185 안수집사 임직예식-4/28/19
운영자
4190   2019-04-28 2019-04-28 17:00
 
184 2019 부활절 세례 입교식 imagefile
mydct
4928   2019-04-25 2019-04-25 11:54
 
183 세례식- 4/21/19
운영자
4232   2019-04-21 2019-04-21 17:31
 
182 유아 세례식 #1 - 4/21/19
운영자
4275   2019-04-21 2019-04-21 17:29
 
181 유아 세례식 #2 - 4/21/19
운영자
4217   2019-04-21 2019-04-21 17:27
 
180 입교식-4/21/19
운영자
4242   2019-04-21 2019-04-21 17:25
 
179 [세례 간증]윤지원-4/21/19
운영자
4264   2019-04-21 2019-04-21 17:22
 
178 [세례 간증]이창훈(이해나)-4/21/19
운영자
4205   2019-04-21 2019-04-21 17:20