icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
114 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
6840   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
113 2017년 야외예배 imagefile
mydct
8023   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
112 2017년 야외예배 imagefile
mydct
7179   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
111 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
7304   2017-06-30 2017-06-30 17:48
 
110 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
6744   2017-06-30 2017-06-30 17:41
 
109 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
6799   2017-05-13 2017-05-13 18:27
 
108 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
7191   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
107 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
7211   2017-04-17 2017-04-17 15:58
 
106 2017 성금요일 imagefile
mydct
6890   2017-04-17 2017-04-17 14:59
 
105 세례식 동영상
운영자
6839   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
104 세례식 간증-김미화 성도
운영자
6925   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
103 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
6800   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
102 세례식 간증- 황지유
운영자
6803   2017-04-16 2017-08-02 18:55
 
101 2017년 안수집사 임직예배 imagefile
mydct
9299   2017-03-07 2017-03-07 17:01
 
100 2017 설맞이 윷놀이 imagefile
mydct
9759   2017-01-24 2017-01-24 16:34
 
99 성탄축하행사(교회학교) 동영상 12-25-16
운영자
10135   2017-01-04 2017-01-04 21:41
 
98 2016 성탄전야예배 imagefile
mydct
9861   2016-12-25 2016-12-25 07:35
 
97 2016 크리스마스 세례식 imagefile
mydct
9937   2016-12-19 2016-12-19 14:46
 
96 2016 멕시코 단기선교 imagefile
mydct
10402   2016-10-21 2016-10-21 12:53
 
95 2016 멕시코 유카탄 단기선교 imagefile
mydct
9770   2016-10-20 2016-10-20 18:28