icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
174 크리스마스 2018 imagefile
mydct
1652   2018-12-25 2018-12-25 09:30
 
173 크리스마스 2018 imagefile
mydct
1644   2018-12-25 2018-12-25 09:29
 
172 (교회학교 성탄축하발표) Youth #2/2 -동영상
운영자
1195   2018-12-24 2018-12-24 15:36
 
171 (교회학교 성탄축하발표) Youth #1/2 -동영상
운영자
1156   2018-12-24 2018-12-24 15:34
 
170 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #2/2 -동영상
운영자
1131   2018-12-24 2018-12-24 15:26
 
169 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #1/2 - 동영상
운영자
1094   2018-12-24 2018-12-24 15:24
 
168 (교회학교 성탄축하발표) CM #3/3-동영상
운영자
1138   2018-12-24 2018-12-24 15:10
 
167 (교회학교 성탄축하발표) CM #2/3-동영상
운영자
1082   2018-12-24 2018-12-24 15:08
 
166 (교회학교 성탄축하발표) CM #1/3 -동영상
운영자
1089   2018-12-24 2018-12-24 15:07
 
165 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #2/2 -동영상
운영자
1079   2018-12-24 2018-12-24 14:43
 
164 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #1/2 -동영상
운영자
1115   2018-12-24 2018-12-24 14:42
 
163 2018 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
1705   2018-12-16 2018-12-16 20:03
 
162 유아세례식 -12/16/18
운영자
1182   2018-12-16 2018-12-16 14:49
 
161 유아세례 간증-김윤진(권유나)
운영자
1316   2018-12-16 2018-12-16 14:41
 
160 입교 간증-이승민
운영자
1288   2018-12-16 2018-12-16 14:37
 
159 2018 전교인 찬양집회 imagefile
mydct
1882   2018-12-01 2018-12-01 13:31
 
158 2018 성지순례 (이스라엘 , 요르단) imagefile
mydct
2038   2018-11-16 2018-11-16 19:18
 
157 창립 45주년 예배 imagefile
mydct
2644   2018-10-12 2018-10-12 19:15
 
156 (창립45주년 기념음악회)합창-할렐루야-연합성가대
운영자
2338   2018-10-12 2018-10-12 15:51
 
155 (창립45주년 기념음악회)중창-오직 주-교역자
운영자
1955   2018-10-11 2018-10-11 14:15