icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
189 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(1) newimagefile
mydct
2   2019-06-19 2019-06-19 19:27
 
188 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(2) newimagefile
mydct
2   2019-06-19 2019-06-19 19:26
 
187 연합 남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(3) newimagefile
mydct
2   2019-06-19 2019-06-19 19:25
 
186 2019 성경말씀잔지 imagefile
mydct
77   2019-06-11 2019-06-11 06:52
 
185 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
87   2019-06-11 2019-06-11 06:51
 
184 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
89   2019-06-10 2019-06-10 16:10
 
183 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
428   2019-05-07 2019-05-07 14:40
 
182 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
356   2019-05-07 2019-05-07 14:40
 
181 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
366   2019-05-07 2019-05-07 14:38
 
180 2019 안수집사 임직식 imagefile
mydct
402   2019-05-04 2019-05-04 08:38
 
179 안수집사 임직예식-4/28/19
운영자
226   2019-04-28 2019-04-28 17:00
 
178 2019 부활절 세례 입교식 imagefile
mydct
425   2019-04-25 2019-04-25 11:54
 
177 세례식- 4/21/19
운영자
285   2019-04-21 2019-04-21 17:31
 
176 유아 세례식 #1 - 4/21/19
운영자
281   2019-04-21 2019-04-21 17:29
 
175 유아 세례식 #2 - 4/21/19
운영자
303   2019-04-21 2019-04-21 17:27
 
174 입교식-4/21/19
운영자
269   2019-04-21 2019-04-21 17:25
 
173 [세례 간증]윤지원-4/21/19
운영자
289   2019-04-21 2019-04-21 17:22
 
172 [세례 간증]이창훈(이해나)-4/21/19
운영자
273   2019-04-21 2019-04-21 17:20
 
171 [세례 간증]문시온-4/21/19
운영자
274   2019-04-21 2019-04-21 17:18
 
170 성금요일 imagefile
mydct
557   2019-04-19 2019-04-19 22:34