icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
117 2017 찬양집회 imagefile
mydct
202   2017-11-28 2017-11-28 19:33
 
116 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
957   2017-07-31 2017-08-02 19:54
 
115 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
949   2017-07-31 2017-08-02 19:53
 
114 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
1662   2017-07-31 2017-07-31 11:46
 
113 2017년 야외예배 imagefile
mydct
2059   2017-07-18 2017-07-18 20:29
 
112 2017년 야외예배 imagefile
mydct
1894   2017-07-18 2017-07-18 20:28
 
111 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
1715   2017-06-30 2017-06-30 18:48
 
110 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
1843   2017-06-30 2017-06-30 18:41
 
109 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
2000   2017-05-13 2017-05-13 19:27
 
108 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
2363   2017-04-17 2017-04-17 16:59
 
107 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
2234   2017-04-17 2017-04-17 16:58
 
106 2017 성금요일 imagefile
mydct
2245   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
105 세례식 동영상
운영자
1672   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
104 세례식 간증-김미화 성도
운영자
1726   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
103 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
1672   2017-04-16 2017-08-02 19:54
 
102 세례식 간증- 황지유
운영자
1715   2017-04-16 2017-08-02 19:55
 
101 2017년 안수집사 임직예배 imagefile
mydct
3272   2017-03-07 2017-03-07 18:01
 
100 2017 설맞이 윷놀이 imagefile
mydct
4190   2017-01-24 2017-01-24 17:34
 
99 성탄축하행사(교회학교) 동영상 12-25-16
운영자
2951   2017-01-04 2017-01-04 22:41
 
98 2016 성탄전야예배 imagefile
mydct
3956   2016-12-25 2016-12-25 08:35