icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
56 성탄축하행사(교회학교) 동영상 12-25-16
운영자
6498   2017-01-04 2017-01-04 21:41
 
55 2017년 야외예배 imagefile
mydct
5789   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
54 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
5228   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
53 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
5105   2017-04-17 2017-04-17 15:58
 
52 2017년 야외예배 imagefile
mydct
5054   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
51 2017 성금요일 imagefile
mydct
5022   2017-04-17 2017-04-17 14:59
 
50 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
4980   2017-06-30 2017-06-30 17:48
 
49 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
4860   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
48 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
4857   2017-06-30 2017-06-30 17:41
 
47 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
4799   2017-05-13 2017-05-13 18:27
 
46 세례식 간증-김미화 성도
운영자
4335   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
45 세례식 간증- 황지유
운영자
4321   2017-04-16 2017-08-02 18:55
 
44 세례식 동영상
운영자
4308   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
43 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
4174   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
42 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
3610   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
41 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
3513   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
40 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
3351   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
39 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
3014   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
38 2017 찬양집회 imagefile
mydct
3001   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
37 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
2913   2017-12-25 2017-12-25 16:55