icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
40 성탄축하행사(교회학교) 동영상 12-25-16
운영자
5767   2017-01-04 2017-01-04 21:41
 
39 2017년 야외예배 imagefile
mydct
5197   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
38 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
4699   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
37 2017 성금요일 imagefile
mydct
4539   2017-04-17 2017-04-17 14:59
 
36 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
4510   2017-04-17 2017-04-17 15:58
 
35 2017년 야외예배 imagefile
mydct
4483   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
34 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
4379   2017-06-30 2017-06-30 17:48
 
33 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
4302   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
32 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
4296   2017-06-30 2017-06-30 17:41
 
31 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
4215   2017-05-13 2017-05-13 18:27
 
30 세례식 간증-김미화 성도
운영자
3869   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
29 세례식 간증- 황지유
운영자
3836   2017-04-16 2017-08-02 18:55
 
28 세례식 동영상
운영자
3814   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
27 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
3677   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
26 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
3030   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
25 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
2887   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
24 2017 찬양집회 imagefile
mydct
2494   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
23 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
2467   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
22 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
2292   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
21 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
2227   2017-12-25 2017-12-25 16:55