icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
92 2017년 야외예배 imagefile
mydct
7891   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
91 2017년 야외예배 imagefile
mydct
8813   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
90 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
7562   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
89 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
6821   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
88 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
6667   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
87 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
587   2017-11-21 2019-05-07 13:21
 
86 2017 찬양집회 imagefile
mydct
5895   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
85 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
5908   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
84 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
6031   2017-12-24 2017-12-24 16:12
 
83 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#2
운영자
5991   2017-12-24 2017-12-24 16:13
 
82 교회학교 성탄축하 발표- 중고등부
운영자
5172   2017-12-24 2017-12-24 16:21
 
81 교회학교 성탄축하 발표- CM #2
운영자
5306   2017-12-24 2017-12-24 16:25
 
80 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
5198   2017-12-24 2017-12-24 16:29
 
79 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
5632   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
78 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
6040   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
77 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
5167   2018-01-29 2018-01-29 23:19
 
76 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
5375   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
75 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
8885   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
74 2018년 한국학교 설날 imagefile
mydct
5350   2018-02-14 2018-02-14 17:22
 
73 Washington & Lee University Singers imagefile
mydct
4877   2018-02-21 2018-02-21 17:04