icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
37 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
4859   2019-05-07 2019-05-07 14:38
 
36 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
4906   2019-05-07 2019-05-07 14:40
 
35 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
5112   2019-05-07 2019-05-07 14:40
 
34 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
4219   2019-06-10 2019-06-10 16:10
 
33 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
4212   2019-06-11 2019-06-11 06:51
 
32 2019 성경말씀잔지 imagefile
mydct
4445   2019-06-11 2019-06-11 06:52
 
31 연합 남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(3) imagefile
mydct
4001   2019-06-19 2019-06-19 19:25
 
30 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(2) imagefile
mydct
4021   2019-06-19 2019-06-19 19:26
 
29 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(1) imagefile
mydct
4926   2019-06-19 2019-06-19 19:27
 
28 2019 야외예배 imagefile
mydct
4123   2019-07-15 2019-07-15 09:46
 
27 2019 VBS imagefile
mydct
5396   2019-07-20 2019-07-20 21:22
 
26 2019 단기선교 파송식 imagefile
mydct
6271   2019-07-29 2019-08-02 06:50
 
25 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (2/2)
운영자
2730   2019-10-07 2019-10-07 06:30
 
24 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (1/2)
운영자
2693   2019-10-07 2019-10-07 08:09
 
23 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
3233   2019-10-09 2019-10-09 11:51
 
22 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
3742   2019-10-09 2019-10-09 11:52
 
21 벧엘기도회 imagefile
운영자
7866   2019-10-27 2019-10-27 10:03
 
20 2019 찬양집회 imagefile
mydct
3123   2019-11-23 2019-11-23 09:02
 
19 [입교 간증]한새림-12/15/19
운영자
1927   2019-12-15 2019-12-15 18:50
 
18 [세례 간증]이지현(신주원)-12/15/19
운영자
1951   2019-12-15 2019-12-15 18:52