icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
17 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
2074   2019-05-07 2019-05-07 15:38
 
16 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
2155   2019-05-07 2019-05-07 15:40
 
15 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
2247   2019-05-07 2019-05-07 15:40
 
14 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
1532   2019-06-10 2019-06-10 17:10
 
13 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
1558   2019-06-11 2019-06-11 07:51
 
12 2019 성경말씀잔지 imagefile
mydct
1479   2019-06-11 2019-06-11 07:52
 
11 연합 남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(3) imagefile
mydct
1443   2019-06-19 2019-06-19 20:25
 
10 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(2) imagefile
mydct
1426   2019-06-19 2019-06-19 20:26
 
9 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(1) imagefile
mydct
1718   2019-06-19 2019-06-19 20:27
 
8 2019 야외예배 imagefile
mydct
1375   2019-07-15 2019-07-15 10:46
 
7 2019 VBS imagefile
mydct
1539   2019-07-20 2019-07-20 22:22
 
6 2019 단기선교 파송식 imagefile
mydct
1689   2019-07-29 2019-08-02 07:50
 
5 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (2/2)
운영자
481   2019-10-07 2019-10-07 07:30
 
4 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (1/2)
운영자
487   2019-10-07 2019-10-07 09:09
 
3 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
580   2019-10-09 2019-10-09 12:51
 
2 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
586   2019-10-09 2019-10-09 12:52
 
1 벧엘기도회 imagefile
운영자
344   2019-10-27 2019-10-27 11:03