icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
57 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(1) imagefile
mydct
3501   2019-06-19 2019-06-19 20:27
 
56 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #1/2 - 동영상
운영자
3496   2018-12-24 2018-12-24 16:24
 
55 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
3486   2019-05-07 2019-05-07 15:38
 
54 2019 설맞이 윷놀이 imagefile
mydct
3480   2019-02-20 2019-02-20 07:52
 
53 입교 간증-이승민
운영자
3476   2018-12-16 2018-12-16 15:37
 
52 유아세례식 -12/16/18
운영자
3474   2018-12-16 2018-12-16 15:49
 
51 (교회학교 성탄축하발표) CM #3/3-동영상
운영자
3472   2018-12-24 2018-12-24 16:10
 
50 (교회학교 성탄축하발표) CM #1/3 -동영상
운영자
3467   2018-12-24 2018-12-24 16:07
 
49 (교회학교 성탄축하발표) Youth #1/2 -동영상
운영자
3436   2018-12-24 2018-12-24 16:34
 
48 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #2/2 -동영상
운영자
3421   2018-12-24 2018-12-24 15:43
 
47 2019 재의 수요일 imagefile
mydct
3417   2019-03-09 2019-03-09 09:27
 
46 2019 VBS imagefile
mydct
3402   2019-07-20 2019-07-20 22:22
 
45 (교회학교 성탄축하발표) CM #2/3-동영상
운영자
3367   2018-12-24 2018-12-24 16:08
 
44 이선민교수님 (리하이대학)초청 찬양대 객원지휘 및 워크샵 imagefile
mydct
3360   2019-03-11 2019-03-11 09:47
 
43 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #1/2 -동영상
운영자
3341   2018-12-24 2018-12-24 15:42
 
42 2019 부활절 세례 입교식 imagefile
mydct
3322   2019-04-25 2019-04-25 12:54
 
41 성금요일 imagefile
mydct
3187   2019-04-19 2019-04-19 23:34
 
40 교육위원회 헌신에배 imagefile
mydct
3183   2019-04-11 2019-04-11 07:19
 
39 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
2994   2019-06-11 2019-06-11 07:51
 
38 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
2965   2019-06-10 2019-06-10 17:10