icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
117 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
10475   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
116 세례식 간증- 황지유
운영자
10466   2017-04-16 2017-08-02 18:55
 
115 2017 성금요일 imagefile
mydct
10377   2017-04-17 2017-04-17 14:59
 
114 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
10247   2017-05-13 2017-05-13 18:27
 
113 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
9898   2017-06-30 2017-06-30 17:41
 
112 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
9402   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
111 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
9239   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
110 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
9035   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
109 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
8761   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
108 신앙사경회 (새로운교회 한홍 담임목사) imagefile
mydct
8746   2018-07-29 2018-07-29 21:42
 
107 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#2
운영자
8720   2017-12-24 2017-12-24 16:13
 
106 2017 찬양집회 imagefile
mydct
8707   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
105 벧엘기도회 imagefile
운영자
8703   2019-10-27 2019-10-27 10:03
 
104 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
8639   2017-12-24 2017-12-24 16:12
 
103 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
8583   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
102 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
8517   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
101 2018년 한국학교 설날 imagefile
mydct
8491   2018-02-14 2018-02-14 17:22
 
100 (창립45주년 기념음악회)Acapella Performance-Four the boys
운영자
8446   2018-10-08 2018-10-08 18:06
 
99 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
8123   2017-12-24 2017-12-24 16:29
 
98 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
8120   2018-01-29 2018-01-29 23:19