icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
98 2017년 야외예배 imagefile
mydct
8726   2017-07-18 2017-07-18 20:28
 
97 2017년 야외예배 imagefile
mydct
9661   2017-07-18 2017-07-18 20:29
 
96 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
8379   2017-07-31 2017-07-31 11:46
 
95 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
7543   2017-07-31 2017-08-02 19:53
 
94 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
7421   2017-07-31 2017-08-02 19:54
 
93 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
1435   2017-11-21 2019-05-07 14:21
 
92 2017 찬양집회 imagefile
mydct
6809   2017-11-28 2017-11-28 19:33
 
91 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
6807   2017-12-18 2017-12-18 16:29
 
90 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
6796   2017-12-24 2017-12-24 17:12
 
89 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#2
운영자
6799   2017-12-24 2017-12-24 17:13
 
88 교회학교 성탄축하 발표- 중고등부
운영자
5994   2017-12-24 2017-12-24 17:21
 
87 교회학교 성탄축하 발표- CM #2
운영자
6130   2017-12-24 2017-12-24 17:25
 
86 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
5998   2017-12-24 2017-12-24 17:29
 
85 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
6548   2017-12-25 2017-12-25 17:55
 
84 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
6962   2017-12-25 2017-12-25 17:55
 
83 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
6016   2018-01-30 2018-01-30 00:19
 
82 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
6401   2018-01-30 2018-01-30 00:20
 
81 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
10452   2018-01-30 2018-01-30 00:20
 
80 2018년 한국학교 설날 imagefile
mydct
6292   2018-02-14 2018-02-14 18:22
 
79 Washington & Lee University Singers imagefile
mydct
5797   2018-02-21 2018-02-21 18:04