icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
117 2017년 야외예배 imagefile
mydct
10790   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
116 2017년 야외예배 imagefile
mydct
11708   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
115 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
10559   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
114 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
9407   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
113 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
9250   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
112 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
3517   2017-11-21 2019-05-07 13:21
 
111 2017 찬양집회 imagefile
mydct
8708   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
110 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
8762   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
109 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
8646   2017-12-24 2017-12-24 16:12
 
108 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#2
운영자
8731   2017-12-24 2017-12-24 16:13
 
107 교회학교 성탄축하 발표- 중고등부
운영자
8019   2017-12-24 2017-12-24 16:21
 
106 교회학교 성탄축하 발표- CM #2
운영자
8119   2017-12-24 2017-12-24 16:25
 
105 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
8132   2017-12-24 2017-12-24 16:29
 
104 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
8522   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
103 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
9036   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
102 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
8122   2018-01-29 2018-01-29 23:19
 
101 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
8591   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
100 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
16085   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
99 2018년 한국학교 설날 imagefile
mydct
8493   2018-02-14 2018-02-14 17:22
 
98 Washington & Lee University Singers imagefile
mydct
8060   2018-02-21 2018-02-21 17:04