icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
119 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
4973   2017-12-24 2017-12-24 16:12
 
118 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
4888   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
117 2017 찬양집회 imagefile
mydct
4847   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
116 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
5700   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
115 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
5860   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
114 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
6629   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
113 2017년 야외예배 imagefile
mydct
7776   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
112 2017년 야외예배 imagefile
mydct
6941   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
111 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
7089   2017-06-30 2017-06-30 17:48
 
110 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
6570   2017-06-30 2017-06-30 17:41
 
109 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
6578   2017-05-13 2017-05-13 18:27
 
108 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
6992   2017-04-17 2017-04-17 15:59
 
107 2017 부활절 (세례식) imagefile
mydct
6974   2017-04-17 2017-04-17 15:58
 
106 2017 성금요일 imagefile
mydct
6663   2017-04-17 2017-04-17 14:59
 
105 세례식 동영상
운영자
6614   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
104 세례식 간증-김미화 성도
운영자
6683   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
103 세례식 간증 - 송소연(헤나, 카이) 성도
운영자
6557   2017-04-16 2017-08-02 18:54
 
102 세례식 간증- 황지유
운영자
6558   2017-04-16 2017-08-02 18:55
 
101 2017년 안수집사 임직예배 imagefile
mydct
9040   2017-03-07 2017-03-07 17:01
 
100 2017 설맞이 윷놀이 imagefile
mydct
9531   2017-01-24 2017-01-24 16:34