icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
135 크리스찬 아트 콘서트 imagefile
운영자
2505   2018-06-29 2018-06-29 17:06
 
134 2018년 한국학교 종업식 imagefile
mydct
2925   2018-05-08 2018-05-08 13:03
 
133 2018 부활절 입교, 세례 imagefile
mydct
3187   2018-04-07 2018-04-07 16:32
 
132 세례식 간증- 손철상 성도
운영자
2701   2018-04-01 2018-04-01 19:33
 
131 세례식 간증-Jacob Lee
운영자
2732   2018-04-01 2018-04-01 19:31
 
130 Washington & Lee University Singers imagefile
mydct
3382   2018-02-21 2018-02-21 18:04
 
129 2018년 한국학교 설날 imagefile
mydct
3811   2018-02-14 2018-02-14 18:22
 
128 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
6587   2018-01-30 2018-01-30 00:20
 
127 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
3716   2018-01-30 2018-01-30 00:20
 
126 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
3653   2018-01-30 2018-01-30 00:19
 
125 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
4384   2017-12-25 2017-12-25 17:55
 
124 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
4096   2017-12-25 2017-12-25 17:55
 
123 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
3555   2017-12-24 2017-12-24 17:29
 
122 교회학교 성탄축하 발표- CM #2
운영자
3640   2017-12-24 2017-12-24 17:25
 
121 교회학교 성탄축하 발표- 중고등부
운영자
3538   2017-12-24 2017-12-24 17:21
 
120 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#2
운영자
4094   2017-12-24 2017-12-24 17:13
 
119 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
4152   2017-12-24 2017-12-24 17:12
 
118 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
4346   2017-12-18 2017-12-18 16:29
 
117 2017 찬양집회 imagefile
mydct
4240   2017-11-28 2017-11-28 19:33
 
116 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
4887   2017-07-31 2017-08-02 19:54