icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
197 벧엘기도회 imagefile
운영자
9256   2019-10-27 2019-10-27 10:03
 
196 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
4756   2019-10-09 2019-10-09 11:52
 
195 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
3866   2019-10-09 2019-10-09 11:51
 
194 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (1/2)
운영자
3503   2019-10-07 2019-10-07 08:09
 
193 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (2/2)
운영자
3500   2019-10-07 2019-10-07 06:30
 
192 2019 단기선교 파송식 imagefile
mydct
7110   2019-07-29 2019-08-02 06:50
 
191 2019 VBS imagefile
mydct
6328   2019-07-20 2019-07-20 21:22
 
190 2019 야외예배 imagefile
mydct
4718   2019-07-15 2019-07-15 09:46
 
189 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(1) imagefile
mydct
5806   2019-06-19 2019-06-19 19:27
 
188 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(2) imagefile
mydct
4586   2019-06-19 2019-06-19 19:26
 
187 연합 남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(3) imagefile
mydct
4580   2019-06-19 2019-06-19 19:25
 
186 2019 성경말씀잔지 imagefile
mydct
5689   2019-06-11 2019-06-11 06:52
 
185 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
4858   2019-06-11 2019-06-11 06:51
 
184 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
4871   2019-06-10 2019-06-10 16:10
 
183 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
5780   2019-05-07 2019-05-07 14:40
 
182 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
5527   2019-05-07 2019-05-07 14:40
 
181 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
5530   2019-05-07 2019-05-07 14:38
 
180 2019 안수집사 임직식 imagefile
mydct
5658   2019-05-04 2019-05-04 08:38
 
179 안수집사 임직예식-4/28/19
운영자
4501   2019-04-28 2019-04-28 17:00
 
178 2019 부활절 세례 입교식 imagefile
mydct
5163   2019-04-25 2019-04-25 11:54