icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
142 (창립45주년 기념음악회) 여성중창-여호와는 나의 목자시니
운영자
811   2018-10-07 2018-10-08 18:46
 
141 2018 OMSC 선교사 환영식사 imagefile
mydct
1174   2018-09-17 2018-09-17 13:15
 
140 신앙사경회 (새로운교회 한홍 담임목사) imagefile
mydct
1812   2018-07-29 2018-07-29 22:42
 
139 2018 여름 야외예배 - 1 imagefile
mydct
1986   2018-07-09 2018-07-09 05:04
 
138 2018 여름 야외예배 - 2 imagefile
mydct
1781   2018-07-09 2018-07-09 05:03
 
137 2018년 VBS imagefile
mydct
1748   2018-07-07 2018-07-07 19:30
 
136 크리스찬 아트 콘서트 imagefile
운영자
1826   2018-06-29 2018-06-29 22:06
 
135 크리스찬 아트 콘서트 imagefile
운영자
1803   2018-06-29 2018-06-29 17:06
 
134 2018년 한국학교 종업식 imagefile
mydct
2236   2018-05-08 2018-05-08 13:03
 
133 2018 부활절 입교, 세례 imagefile
mydct
2529   2018-04-07 2018-04-07 16:32
 
132 세례식 간증- 손철상 성도
운영자
1924   2018-04-01 2018-04-01 19:33
 
131 세례식 간증-Jacob Lee
운영자
1933   2018-04-01 2018-04-01 19:31
 
130 Washington & Lee University Singers imagefile
mydct
2702   2018-02-21 2018-02-21 18:04
 
129 2018년 한국학교 설날 imagefile
mydct
3094   2018-02-14 2018-02-14 18:22
 
128 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
5083   2018-01-30 2018-01-30 00:20
 
127 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
2996   2018-01-30 2018-01-30 00:20
 
126 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
2924   2018-01-30 2018-01-30 00:19
 
125 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
3629   2017-12-25 2017-12-25 17:55
 
124 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
3405   2017-12-25 2017-12-25 17:55
 
123 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
2738   2017-12-24 2017-12-24 17:29