icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
117 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
8733   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
116 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
8282   2018-01-29 2018-01-29 23:19
 
115 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
9142   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
114 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
8629   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
113 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
8341   2017-12-24 2017-12-24 16:29
 
112 교회학교 성탄축하 발표- CM #2
운영자
8331   2017-12-24 2017-12-24 16:25
 
111 교회학교 성탄축하 발표- 중고등부
운영자
8225   2017-12-24 2017-12-24 16:21
 
110 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#2
운영자
8924   2017-12-24 2017-12-24 16:13
 
109 교회학교 성탄축하 발표- 영유아부#1
운영자
8795   2017-12-24 2017-12-24 16:12
 
108 2017 크리스마스 입교, 세례식 imagefile
mydct
8840   2017-12-18 2017-12-18 15:29
 
107 2017 찬양집회 imagefile
mydct
8797   2017-11-28 2017-11-28 18:33
 
106 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
3649   2017-11-21 2019-05-07 13:21
 
105 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #2
운영자
9425   2017-07-31 2017-08-02 18:54
 
104 한국영컨티넨탈싱어즈 찬양집회 동영상 #1
운영자
9575   2017-07-31 2017-08-02 18:53
 
103 한국 영(young)콘티넨탈싱어즈 imagefile
mydct
10731   2017-07-31 2017-07-31 10:46
 
102 2017년 야외예배 imagefile
mydct
11843   2017-07-18 2017-07-18 19:29
 
101 2017년 야외예배 imagefile
mydct
10902   2017-07-18 2017-07-18 19:28
 
100 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
10993   2017-06-30 2017-06-30 17:48
 
99 2017 초등부 VBS imagefile
webmaster
10003   2017-06-30 2017-06-30 17:41
 
98 2017 한국학교 종업식 imagefile
mydct
10358   2017-05-13 2017-05-13 18:27