icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
197 벧엘기도회 imagefile
운영자
5055   2019-10-27 2019-10-27 11:03
 
196 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
2107   2019-10-09 2019-10-09 12:52
 
195 2019 창립주일예배 & 찬양제 imagefile
mydct
1993   2019-10-09 2019-10-09 12:51
 
194 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (1/2)
운영자
1676   2019-10-07 2019-10-07 09:09
 
193 교회 창립 46주년 기념 구역 찬양제 동영상 (2/2)
운영자
1685   2019-10-07 2019-10-07 07:30
 
192 2019 단기선교 파송식 imagefile
mydct
4254   2019-07-29 2019-08-02 07:50
 
191 2019 VBS imagefile
mydct
3378   2019-07-20 2019-07-20 22:22
 
190 2019 야외예배 imagefile
mydct
2829   2019-07-15 2019-07-15 10:46
 
189 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(1) imagefile
mydct
3469   2019-06-19 2019-06-19 20:27
 
188 연합남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(2) imagefile
mydct
2782   2019-06-19 2019-06-19 20:26
 
187 연합 남선교회주관 친선 및 선교후원 골프대회(3) imagefile
mydct
2797   2019-06-19 2019-06-19 20:25
 
186 2019 성경말씀잔지 imagefile
mydct
2843   2019-06-11 2019-06-11 07:52
 
185 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
2960   2019-06-11 2019-06-11 07:51
 
184 2019 성경말씀잔치 imagefile
mydct
2935   2019-06-10 2019-06-10 17:10
 
183 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
3733   2019-05-07 2019-05-07 15:40
 
182 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
3562   2019-05-07 2019-05-07 15:40
 
181 2019년도 한국학교 종업식 imagefile
mydct
3449   2019-05-07 2019-05-07 15:38
 
180 2019 안수집사 임직식 imagefile
mydct
3531   2019-05-04 2019-05-04 09:38
 
179 안수집사 임직예식-4/28/19
운영자
2709   2019-04-28 2019-04-28 18:00
 
178 2019 부활절 세례 입교식 imagefile
mydct
3289   2019-04-25 2019-04-25 12:54