icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
172 [세례 간증]이창훈(이해나)-4/21/19
운영자
994   2019-04-21 2019-04-21 17:20
 
171 [세례 간증]문시온-4/21/19
운영자
1010   2019-04-21 2019-04-21 17:18
 
170 성금요일 imagefile
mydct
1471   2019-04-19 2019-04-19 22:34
 
169 교육위원회 헌신에배 imagefile
mydct
1490   2019-04-11 2019-04-11 06:19
 
168 이선민교수님 (리하이대학)초청 찬양대 객원지휘 및 워크샵 imagefile
mydct
1682   2019-03-11 2019-03-11 08:47
 
167 2019 재의 수요일 imagefile
mydct
1735   2019-03-09 2019-03-09 08:27
 
166 2019 설맞이 윷놀이 imagefile
mydct
1838   2019-02-20 2019-02-20 06:52
 
165 제직 수련회 imagefile
운영자
2173   2019-01-28 2019-01-28 20:46
 
164 특별 새벽 기도회 imagefile
운영자
2487   2019-01-07 2019-01-07 21:08
 
163 크리스마스 2018 imagefile
mydct
2658   2018-12-25 2018-12-25 09:30
 
162 크리스마스 2018 imagefile
mydct
2720   2018-12-25 2018-12-25 09:29
 
161 (교회학교 성탄축하발표) Youth #2/2 -동영상
운영자
2055   2018-12-24 2018-12-24 15:36
 
160 (교회학교 성탄축하발표) Youth #1/2 -동영상
운영자
1961   2018-12-24 2018-12-24 15:34
 
159 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #2/2 -동영상
운영자
2017   2018-12-24 2018-12-24 15:26
 
158 (교회학교 성탄축하발표) 청년부/EM #1/2 - 동영상
운영자
1928   2018-12-24 2018-12-24 15:24
 
157 (교회학교 성탄축하발표) CM #3/3-동영상
운영자
1943   2018-12-24 2018-12-24 15:10
 
156 (교회학교 성탄축하발표) CM #2/3-동영상
운영자
1915   2018-12-24 2018-12-24 15:08
 
155 (교회학교 성탄축하발표) CM #1/3 -동영상
운영자
1920   2018-12-24 2018-12-24 15:07
 
154 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #2/2 -동영상
운영자
1892   2018-12-24 2018-12-24 14:43
 
153 (교회학교 성탄축하발표) 유아부 #1/2 -동영상
운영자
1893   2018-12-24 2018-12-24 14:42