icon.png 교회사진   제자로 훈련받고 제자로 살아가며 세상을 변화시키는 교회
line.gif
번호
제목
글쓴이
132 (창립45주년 기념음악회) 여성중창-여호와는 나의 목자시니
운영자
3164   2018-10-07 2018-10-08 17:46
 
131 2018 OMSC 선교사 환영식사 imagefile
mydct
3726   2018-09-17 2018-09-17 12:15
 
130 신앙사경회 (새로운교회 한홍 담임목사) imagefile
mydct
4947   2018-07-29 2018-07-29 21:42
 
129 2018 여름 야외예배 - 1 imagefile
mydct
4831   2018-07-09 2018-07-09 04:04
 
128 2018 여름 야외예배 - 2 imagefile
mydct
4553   2018-07-09 2018-07-09 04:03
 
127 2018년 VBS imagefile
mydct
4324   2018-07-07 2018-07-07 18:30
 
126 크리스찬 아트 콘서트 imagefile
운영자
4348   2018-06-29 2018-06-29 21:06
 
125 크리스찬 아트 콘서트 imagefile
운영자
4506   2018-06-29 2018-06-29 16:06
 
124 2018년 한국학교 종업식 imagefile
mydct
4440   2018-05-08 2018-05-08 12:03
 
123 2018 부활절 입교, 세례 imagefile
mydct
4887   2018-04-07 2018-04-07 15:32
 
122 세례식 간증- 손철상 성도
운영자
4491   2018-04-01 2018-04-01 18:33
 
121 세례식 간증-Jacob Lee
운영자
4558   2018-04-01 2018-04-01 18:31
 
120 Washington & Lee University Singers imagefile
mydct
5113   2018-02-21 2018-02-21 17:04
 
119 2018년 한국학교 설날 imagefile
mydct
5600   2018-02-14 2018-02-14 17:22
 
118 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
9179   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
117 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
5581   2018-01-29 2018-01-29 23:20
 
116 김도훈 담임목사 위임예식 imagefile
mydct
5376   2018-01-29 2018-01-29 23:19
 
115 크리스마스 2017 - 1 imagefile
mydct
6280   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
114 크리스마스 2017 - 2 imagefile
mydct
5876   2017-12-25 2017-12-25 16:55
 
113 교회학교 성탄축하 발표- CM #1
운영자
5410   2017-12-24 2017-12-24 16:29